Home | Contact | Site map | Chinese | office
 
News
[03-30] High-Performance Vertical Gallium Nitride (GaN) Diodes an...
[02-25] High Efficiency Wireless EV Charging Using Wireless Power...
[02-24] Developments in Automotive Power Electronics and the Outl...
[10-24] Seminars by Professors from Florida International Univers...
[10-17] Sheffield Delegates Visited EE College
[04-05] Robotics Research and Development in JSK Lab at the Unive...
>> More
 Alumni Association
 Outstanding Alumni
[05-22] Prof Timothy Green from ICL Appointed as Qiushi Chai...
[01-17] Signing Ceremony of Wind Power Research and Developm...
[10-21] The 13th IEEE Vehicle Power and Propulsion Conferenc...
[09-11] Prof Zi-Qiang Zhu Elected to Fellow of the Royal Aca...
[06-27] Prof Xu Dehong Wins IEEE PELS R.David Middlebrook Ac...
[05-30] Dr. Chen Henglin from EE College Won IEEE APEMC Youn...
[10-11] VPPC2016 Coming Soon
Outstanding Alumni

Prominent Alumni

Wang Yousheng  

Han Zhenxiang           

Cen Kefa               

Que Duanlin     

Xu Qingrui                     

Zhang Zhizhong      

Pan Jingfu              

Feng Chunbo    

Yang Qixun                  

Huang Wenhu             

Liu Shenggang    

Zang Kemao               

Zhang Naitong

Wu Zukai                      

Zhi Bingyi                       

Zhang Mingtao   

Zhao JiuZhang

Cai Changnian      

Cai Jintao                        

Chen Liwei              

Zhang Zhongjun 

He Bin 

Li Xiaorong

Copyright © 2009 College of Electrical Engineering, Zhejiang University750648